Motivatie verhogen onder je medewerkers


MotivatieHet is slecht gesteld met de medewerkersbetrokkenheid in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat slechts 9% van de Nederlandse werknemers zich écht betrokken voelen bij hun baan. (bron: Gallup) Voor managers en leidinggevende is hier dus nog een mooie taak weggelegd om hun medewerkers te inspireren en te motiveren.

 

Motivatie

 

Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen én afmaken van een taak. Of nog ruimer, dat je aanzet tot bepaald gedrag. Het is dus een gevoel dat vanuit de medewerkers zelf komt, maar als leidinggevende kun je dit gevoel wel versterken door te zorgen voor de juiste werkomstandigheden.

 

Als een medewerker gemotiveerd is, heeft dit veel positieve effecten op zijn werk. Zo komen gemotiveerde mensen met meer ideeën en creatieve oplossingen, werken ze doelgericht en geconcentreerd. Ze zijn weinig ziek, produceren  meer dan gemiddeld en inspireren andere collega’s.

Wanneer een medewerker juist niet gemotiveerd is, heeft dit ook effect op de productiviteit. Gedemotiveerde medewerkers komen vaker te laat, zijn onverschillig. Ze maken meer fouten, melden zich vaker ziek en halen deadlines vaker niet.

Genoeg redenen dus om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers gemotiveerd zijn.

 

Autonomie

 

Een manier om medewerkers meer gemotiveerd te krijgen, is te zorgen voor autonomie. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid hebben en eigen beslissingen mogen maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer verantwoordelijkheid voelen, gelukkigere zijn. Om medewerkers meer verantwoordelijkheid te kunnen bieden, moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Op de eerste plaats is vertrouwen in de medewerker cruciaal. Laat als leidinggevende zien dat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van je team. Dit doe je door hun ideeën serieus te nemen en ze te betrekken bij de ontwikkeling van initiatieven. Laat medewerkers ook zelf aangeven op welke gebieden ze zich verder willen ontwikkelen en zorg dat hiervoor ruimte is. Een goede manier om dit vorm te geven is het beschikbaar stellen van een online leeromgeving. Op die manier hebben medewerkers de eigen regie over hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast is het erg belangrijk dat de mogelijkheid tot feedback geven binnen je team aanwezig is. Dit geldt voor zowel positieve als opbouwende feedback. Hierdoor weten je medewerkers of ze op de goede weg zijn en lopen ze niet halverwege een project of opdracht vast. Door regelmatig aan te geven wat je goed vindt gaan, krijgen je medewerkers meer vertrouwen in hun eigen kunnen en zullen resultaten verbeteren.

 

Verhoog betrokkenheid

 

Als je medewerkers betrokken zijn bij de organisatie, zijn ze meer gemotiveerd om beteren resultaten te behalen. Er zijn meerdere manieren waarop je je medewerkers kunt stimuleren.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat je medewerkers weten wat de koers van de organisatie is en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Betrek je team daarom bij belangrijke besluiten. Houdt ze ook op de hoogte van de activiteiten binnen je organisatie.

Ook een goede werksfeer zorgt voor hoge betrokkenheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan een inspirerende werkomgeving met fijne werkplekken, planten en voldoende daglicht.

Bij een goede werksfeer hoort ook een prettig contact tussen collega’s onderling. Organiseer daarom regelmatig een bijeenkomst waarbij iedereen elkaar even spreekt. En sta toe als collega’s tussen de werkzaamheden door lachen en praten over andere onderwerpen dan het werk. Neem daarnaast klachten over een onprettige werksfeer serieus en neem meteen maatregelen om deze te verbeteren.

 

Houd rekening met de aanwezige competenties

 

MotivatieAls medewerkers werk doen waarbij ze niet (veel) na hoeven te denken en ze hun talenten niet optimaal benutten, kun je je voorstellen dat ze zich gaan vervelen en minder gemotiveerd raken. Dit kun je voorkomen door de werkzaamheden aan te passen op de competenties van je teamleden.

Voor sommige teamleden is het lastig om te bepalen waar hun talenten liggen. Deze medewerkers kun je helpen door ze een scan te laten doen. Die bepaalt waar ze nu staan en wat hun positieve en te ontwikkelen karaktereigenschappen zijn. Aan de hand van de uitslag van zo’n scan kun je vaak beter bepalen wat voor werkzaamheden wel of juist niet passen bij de betreffende medewerker.

Daarnaast kun je medewerkers ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties. Zorg er dan voor dat ze de ruimte hebben om zichzelf te verbeteren. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een online leeromgeving waarin ze trainingen kunnen volgen over diverse onderwerpen die aansluiten bij de werkzaamheden in het team. Het wordt extra interessant als je in deze leeromgeving niet alleen informatie beschikbaar stelt die direct verbonden zijn aan de organisatie, maar ook aandacht hebt voor algemene vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld klantgerichtheid, communiceren en presenteren.

Om de ontwikkeling van je teamleden te volgen, ondersteunen en borgen, is het essentieel om regelmatig feedbackmomenten in te plannen. Bespreek tijdens deze afspraken wat de medewerker nog nodig heeft om zijn resultaten nog verder te verbeteren. Informeer hoe je hem/haar daarin kunt helpen.

 

Aan de slag?

 

MotivatieWil jij ervoor zorgen dat jouw medewerkers met meer motivatie aan het werk gaan maar zie je niet direct mogelijkheden in je agenda om de intakegesprekken, feedbackmomenten en vervolggesprekken met je medewerkers in te plannen? Neem vrijblijvend contact met me op om een kennismakingsgesprek te plannen. Daarin bespreek ik graag de mogelijkheden wat ik voor uw organisatie kan betekenen als Coach Werkplezier – Coach Inzetbaarheid.

 

 

Yolande Derix – De Mantelcoach  Motivatie

06-16232690

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com