COACH INZETBAARHEID VAN GROTE WAARDE VOOR WERKGEVER EN ZIEKE MEDEWERKER TIJDENS VERZUIMTRAJECT

Hoe vaak komt het bij u voor dat een medewerker contact opneemt en zich ziek meldt? Sommige situaties zullen tenenkrommend voor u zijn als een medewerker zich in korte tijd wéér ziek meld.

Het zal bekend zijn dat er tijdens een verzuimtraject vele rechten, plichten en wetten van kracht zijn.

 

Al deze rechten, plichten en wetten houden u af van uw taken waar u goed in bent, namelijk ondernemen en leiding geven. Wellicht hebt u weinig trek in alles wat komt kijken bij een verzuimtraject.

 

Dan kan ik u waarschijnlijk héél veel energie besparen.. .. ..

Laat het verzuimtraject over aan de Coach Inzetbaarheid en u hebt weer tijd en energie voor uw core business.

 

Wat kan een Coach Inzetbaarheid voor u betekenen?

 • De Coach Inzetbaarheid gaat aan de hand van een objectiveringstools een objectieve beoordeling geven tijdens het verzuimtraject van uw medewerker.

 • Er wordt een vertaalslag gemaakt van wat iemand thuis DOET en KAN naar wat mogelijk is op het WERK

 • Er wordt gedacht in mogelijkheden, oplossingen en kansen in plaats van denken vanuit het traditionele ziekte, klachten en beperkingen.

 • De objectiveringstools bestaan uit diverse interviews en intakes die elkaar controleren waaruit de beoordeling tot stand komt.

 • Er wordt gekeken naar een gezamenlijk en haalbaar belang tussen de medewerker en de werkgever.

Door in een vroeg stadium van het traject het juiste spoor te definiëren, bij voorkeur binnen 6 weken, is het ook mogelijk om al in een vroeg stadium de benodigde acties en doelen te bepalen. Hierdoor is er meer tijd om succesvol het doel te bereiken, in het belang van alle partijen.

 

Welke ”Sporen” zijn er mogelijk?

 

Spoor 1a:  De medewerker is ziek maar kan weer re-integreren. Dit lukt in het eigen werk.

Spoor 1b: De medewerker  kan wel re integreren maar niet in het eigen werk. U hebt als werkgever de verplichting om te zoeken naar passend werk binnen het bedrijf.

Spoor 2: De vorm van re integratie waarbij het de medewerker niet lukt om te re integreren bij de eigen werkgever. Dus niet in het eigen werk en niet in duurzaam passend werk.

 

U hebt als werkgever de verplichting om buiten uw eigen bedrijf te zoeken naar een andere functie voor de re integrerende medewerker. Dit zoeken wordt vaak uitbesteed. Dát is een uitermate geschikt traject voor een Coach Inzetbaarheid.

 

Zoals u wellicht heeft opgemerkt zijn er twee momenten in het verzuimtraject waarop een Coach Inzetbaarheid van grote waarde is voor uw bedrijf en voor de zieke medewerker:

 • Meteen vooraan in het traject als het verzuim is gemeld. Op dat moment gaat de Coach Inzetbaarheid aan de hand van de objectiveringstools een beoordeling maken en kan heel veel voorbereidend werk doen voor de ARBO arts of Bedrijfsarts. Op deze manier is snel duidelijk welk Spoor gevolgd zal worden voor uw medewerker . Dit  biedt inzicht en ruimte  voor een re integratie of een ruimere tijdsspanne voor Spoor 2. Kans dat het doel naar tevredenheid behaald wordt voor alle partijen neemt zichtbaar toe.

 • Als na het objectiveren blijkt dat Spoor 2 ingezet zal worden, zal de Coach inzetbaarheid samen met de medewerker op zoek gaan naar passend werk bij een andere werkgever. Hierbij wordt geïnventariseerd welk werkzaamheden de medewerker zou kunnen en willen uitvoeren. Rekening houdend of dit mogelijk is met de medische beperkingen en of het theoretisch mogelijk is.

 

 

De Coach Inzetbaarheid zal:

 • als gespreksleider aanwezig zijn bij voortgangsgesprekken tussen u als werkgever samen met de medewerker.

 • het re integratiedossier bijhouden

 • begeleiden en controleren of de uitvoering van het Plan van Aanpak volgens afspraak verloopt

 • rapporteren aan zowel het UWV als aan de werkgever met alle data van gesprekken, analyses en testen aangevuld met een conclusie op haalbaarheid.

 • Als laatste zal de Coach Inzetbaarheid een advies geven over de opleiding en aanpassingen die het voorgaande.

Nu treft u het!

 

Op vrijdag 7 april 2017 heb ik, samen met mijn pionier-medestudenten, als eerste het examen behaald van de opleiding tot Coach Inzetbaarheid. Een opleiding  met landelijke dekking die volledig is geaccrediteerd en gecertificeerd. Ik heb deze opleiding gevolgd bij Raymond Gruijs te Wormerveer. Raymond Gruijs is zowel directeur van de BM Groep waar deze opleiding een onderdeel van is als van ARBO West.

 

De vaardigheden als Coach Inzetbaarheid zou ik graag samen met mijn expertise als Mantelcoach inzetten in het bedrijfsleven. Om in het kader van goed werkgeverschap  te komen tot een win-win situatie voor u als werkgever én voor uw medewerker

Mocht , na het lezen van deze informatie, uw  interesse gewekt zijn of zou u graag nóg meer informatie ontvangen, kunt u uw gegevens achterlaten om een afspraak in te plannen.

 

Ik kijk er naar uit om met u in gesprek te gaan en van gedachte te wisselen over het verzuimtraject van uw medewerkers.

 

Yolande Derix

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com